» لینک دانلود برنامه محاسبه تست برای تمامی مقاطع با محاسبه نمره منفی

http://s8.picofile.com/d/8272238926/5145741b-28a8-4485-b323-176d552fff4c/%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B3.xlsx

آخرین مطالب این وبلاگ